Desktopové aplikace

V oblasti vývoje desktopových aplikací a integrace informačních systémů poskytujeme komplexní služby zahrnující celý životní cyklus informačního systému. Naše služby plně reflektují současné potřeby úprav a případné integrace již existujících technologických řešení s novými systémy.

Úspěšný projekt zakázkového vývoje informačního systému pro nás znamená dodání všech funkcionalit informačního systému ve shodě s požadavky klienta. Naše informační systémy jsou vysoce kvalitní, splňují požadavky klientů a jsou vždy vytvořeny v souladu se sjednanými parametry kvality, kvantity, termínů a rozpočtu.

Jedním z pilířů našeho úspěchu je vysoce kreativní přístup a schopnost dynamického přizpůsobení novým požadavkům. Při tvorbě informačních systémů vycházíme z moderních agilních přístupů a ověřených principů softwarového vývoje:

Po celou dobu spolupráce našim klientům nabízíme individuální přístup, solidnost a serióznost. Klíčová je znalost business problematiky zákazníka a jeho IT prostředí.